Firewall/IPS – HỆ THỐNG BẢO MẬT DOANH NGHIỆP
Bởi Holaco Đăng 26.10.2020

INTERNAL FIREWALL – HỆ THỐNG PHÒNG VỆ

BẢO MẬT MẠNG MÁY TÍNH DOANH NGHIỆP

Tường lửa ( firewall ) là gì ?

Tường lửa là thuật ngữ chuyên ngành mạng máy tính nó thể hiện một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng để chống sự truy cập trái phép nhằm bảo vệ các nguồn thông tin nội bộ cũng như hạn chế sự xâm nhập của một số truy cập không mong muốn vào hệ thống của các cá nhân, tố chức, doanh nghiệp , cơ quan chính phủ

Tường lửa là một thiết bị phần cứng , phần mềm hoặc là cả 2 kết hợp với nhau , và hoạt động trong môi trường mạng nội bộ làm 1 rào chắn để ngăn chặn một số liên lạc bị cấm bởi các chính sách .

Với sự phát triển của internet, chúng ta có thể truy xuất thông tin mọi lúc , mọi nơi.Người dùng đầu cuối chỉ cần ngồi trước máy tinh của mình vẫn có thể cập nhật được các tin tức, tìm kiếm dữ liệu và download phần mêm, .Nhưng chính sự rộng rãi của internet sẽ là nơi phát tán nhiều virus , trojan và các chương trình phần mềm độc hại .

Để ngăn những truy cập trái phép cũng như các chương trình độc hại thâm nhập, ngoài việc cài đặt một chương trình Anti – Virus đủ mạnh cho máy tinh của bạn còn phải có một hệ thống có khả năng quản lý tất cả các truy cập từ bên trong máy tính ra internet và từ internet vào máy tính. Hệ thống đó gọi là Tường Lửa ( Firewall)