HỆ THỐNG KIỂM SOÁT XE VÀO RA THÔNG MINH
Bởi Holaco Đăng 12.12.2019

              

                    LÀN XE RA                                           LÀN XE VÀO

Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống kiểm soát xe vào ra cho khu đô thị Sun Casa – Khu công nghiệp VsipII tỉnh Bình Dương một cách hoàn toàn tự động nhờ  chức năng nhận dạng biển số thông minh.