HỆ THỐNG BÁO TRỘM (IDS) CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY XUẤT KHẨU
Bởi Holaco Đăng 08.08.2018

Đảm bảo an ninh nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu là yêu cầu nhất thiết phải có. Mức độ an ninh của nhà máy đánh giá được chất lượng cũng như vị thế của mặt hàng trên thị trường.

HOLACO đã triển khai lắp đặt và vận hành 15 hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho nhà máy sản xuất giày xuất khẩu quy mô 25.000  công nhân.