CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG LAN
Bởi Holaco Đăng 03.04.2022

Thi công các tuyến cáp quang, nâng cấp hệ thống mạng lên cáp quang cho 09 nhà xưởng. Thi công hơn 50.000 m cáp quang.

Hoàn thành: 2021