CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA AN NINH
Bởi Holaco Đăng 03.04.2022

Lắp đặt hơn 1000 camera an ninh trên 09 nhà xường và 14 khu vực trên 24ha. Cung cấp hệ thống lưu trữ video giám sát hơn 180 ngày liên tục/ 1000 camera giám sát.

Hoàn thành: 2014 – 2021