Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

2.3. Hướng dẫn khôi phục mật khẩu bằng file GUID 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.4. Hướng dẫn tạo và cài đặt tài khoản

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1.7. Hướng dẫn tùy chỉnh giao diện live view cho ngõ ra HDMI-VGA đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.1. Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản user 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.2. Hướng dẫn ghi hình khi có ngõ vào báo động 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.5. Hướng dẫn thiết lập cảnh báo mất kết nối mạng 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.6. Hướng dẫn thiết lập nhóm N + 1 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1.1. Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản user 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1.4. Hướng dẫn tạo và cài đặt tài khoản

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.7. Hướng dẫn tùy chỉnh giao diện live view cho ngõ ra HDMI-VGA đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1.2. Hướng dẫn ghi hình khi có ngõ vào báo động 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1.5. Hướng dẫn thiết lập cảnh báo mất kết nối mạng 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1.3. Hướng dẫn khôi phục mật khẩu bằng file GUID 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1.6. Hướng dẫn thiết lập nhóm N + 1 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

Hướng dẫn trên IE/ Trình duyệt web

1. Hướng dẫn lập lịch ghi hình đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1. Hướng dẫn lập lịch ghi hình đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1. Hướng dẫn lập lịch ghi hình đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

Hướng dẫn trên đầu ghi hình kết nối TV

2.1. Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản user 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.2. Hướng dẫn ghi hình khi có ngõ vào báo động 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.3. Hướng dẫn khôi phục mật khẩu bằng file GUID 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.4. Hướng dẫn tạo và cài đặt tài khoản

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.5. Hướng dẫn thiết lập cảnh báo mất kết nối mạng 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.6. Hướng dẫn thiết lập nhóm N + 1 

trên đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

2.7. Hướng dẫn tùy chỉnh giao diện live view cho ngõ ra HDMI-VGA đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

Hướng dẫn trên phần mềm IVMS

1. Hướng dẫn lập lịch ghi hình đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1. Hướng dẫn lập lịch ghi hình đầu ghi HIKVISION

Hikvision Tutorials

 

1. Video Surveillance Installation

 

3. Video Surveillance Activation & Deactivation

 

5. Video Surveillance Recording Schedule

 

7. Video Surveillance Security Management

 

9. Video Surveillance Remote Playback

 

11. Video Surveillance E-Map

 

13. Video Surveillance FTP Search

1. Video Surveillance Installation

 

3. Video Surveillance Activation & Deactivation

 

5. Video Surveillance Recording Schedule

 

7. Video Surveillance Security Management

 

9. Video Surveillance Remote Playback

 

11. Video Surveillance E-Map

 

13. Video Surveillance FTP Search

Hướng dẫn trên IE/ Trình duyệt web
Hướng dẫn trên phần mềm IVMS

1. Hướng dẫn lập lịch ghi hình đầu ghi HIKVISION

icondowload

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.