• Nhà thầu M&E chuyên nghiệp

Chúng tôi là ai!

Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hoàng Lâm An (HOLACO) được thành lập từ năm 2005, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thông qua việc đã thực hiện các dự án, có nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo chuyên sâu thiết kế, thi công và quản lý các dự án thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh

Giải pháp

Dự án

Chúng tôi tự hào vì đã thành công trong các hệ thống an ninh mang tính thông minh và bảo mật cao.

Chúng tôi không ngừng phát triển để đáp ứng cho các dự án lớn và siêu lớn.

Thiết bị

Các sản phẩm trước khi đưa vào dự án được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng về khả năng đáp ứng và chất lượng dành cho khách hàng.

Sản phẩm chúng tôi luôn hướng đến dẫn đầu công nghệ và xuất xứ từ các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật,…

Đối tác